Digitale annonser til Mobile Fredrikstad

Digital

Kunde: Mobile Fredrikstad
Hva: Board (320x250px) og netboard (580x400px)
Når: Mai 2020
Produsent: Lise Foss Johansen

Mobile Fredrikstad ønsket en HTML slide som kan swipes på mobil og nettside. Hovedbudskapet var at de har “Sommerklare bruktbiler”. Samtidig har de også kampanje på tilleggsutstyr og de ønsket å få frem at “Mobile Fredrikstad har det du trenger til bilferien” og vise noen konkrete tilbud på det.

Denne annonsen skulle få frem kombinasjonen sommer, bilferie og at Mobile Fredrikstad har leveringsklare biler til ferien. Basert på den enkle og tydelige streken i logoen valgte jeg å bruke en illustrasjon i bakgrunnen på annonsen. Profilen til Mobile og landingssiden inneholder også orange, en farge som ble naturlig å bruke her.

Med flere budskap i samme annonse kan “cube-animasjon” være en god løsning på mobil. Her får du en rullerende kube med et nytt budskap pr. side og man kan velge å bruke hovedbudskapet på annenhver side om man ønsker for å fremheve det. Det samme gjelder for slide-affekten som ble brukt på nettannonsen.

Jeg valgte i tillegg å legge inn en teaser på hovedannonsen som sa noe om at de hadde sommerpriser på tilbehør, for så å vise konkrete tilbud på neste slide.

Sluttroduktet ble en cube-annonse til mobil og slide-annonse til nett. Den ble tydelig, sommerslig og kan relateres til landingssiden.

Kunden får frem flere budskap i samme annonse, samtidig som de er tydelige og enkle å lese siden de står på hver sin slide.