Digitale annonser for Carisma Optikk

Digital

Kunde: Carisma optikk
Hva: digitale annonser
Når: februar 2019
Produsent: Lotte Kjevik Bjerke

Carisma optikk ønsket annonser som skulle treffe en bred målgruppe.